Forside
slider oplag
foto til slider web kontakt
samarbejde slider
foto til slider web 2udgave
foto til slider web vscs
foto til slider web REF

Nyt magasin til Slagelse

01. Slagelse Magasinet har bl.a. til formål

     at bevare og øge et attraktivt og

     levende detail- og handelsliv i Slagelse

     kommune

 

02. Slagelse Magasinet samler borgere

      og erhvervsliv om events og aktiviteter

 

03. Slagelse Magasinet fungerer som

      talerør for borgere, erhvervsliv, 

      kommune og foreninger


04. Slagelse Magasinet husstandsomdeles 

      6 gange årligt til borgere i Slagelse

      kommune


05. Slagelse Magasinet trykkes i 30.000

      eksemplarer og husstandsomdeles i

      uge 5, 13, 22, 31, 39 og 48 i 2020.

VELKOMMEN TIL

Slagelse Magasinet

Siger du nej tak til reklamer, finder du magasinet på mange offentlige steder i Slagelse OG i infostanderne i Vestsjællands Centret.


Kontakt

FK DISTRIBUTION

på tlf. 70 10 40 00,

hvis du ikke har modtaget

dit magasin.

Se mere på www.fk.dk

Læs magasinet online


Klik her!

Slagelse Magasinet

- Sætter fokus på "Det Gode Liv" i Slagelse


Slagelse Magasinet har til formål at profilere Slagelse og samle borgere og erhvervsliv om events og aktiviteter.


Vi vil bl.a. medvirke til at skabe et attraktivt lokalsamfund med et velfungerende butiks- og detailhandelsliv og sørge for, at de gode historier når hjem til borgerne.

SLAGELSE MAGASINET


Ejer & Redaktør

Katrine Hjort Holck

katrine@slagelse-magasinet.dk

Tlf. 26 34 38 34


Annoncer

Jimmy Hansen

jimmy@slagelse-magasinet.dk

Tlf. 26 84 00 83


FAKTA


Trykkes i 30.000 eksemplarer og distribueres med FK Distribution til husstande i Slagelse  kommune (ikke nej tak og nej tak+) og til diverse HOTSPOTS i Slagelse og omegn. Magasinet udkommer 6 gange årligt; i januar, marts, maj, juli, september og november.


Du kan altid finde den seneste version af Slagelse Magasinet i Vestsjællandscentrets infostandere, på Storebælt Camping & Feriecenter i Korsør og på Bykontoret i Skælskør.


Copyright © All Rights Reserved